Servirunes S.L.

Servirunes S.L.

Residus acceptats: Grup 17

Horari de la instal·lació: de 8.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00 (dilluns-divendres)

Adreça: Paratge Ses Pomeres

Població: Tossa de Mar

C.P.: 17320

Telèfon: 638 95 45.85

Correu electrònic : servirunes@servirunes.com

Adreça instal·lació: paratge ses pomeres 17.320 Tossa de Mar

Número de gestor : E-1507.14 (PLANTA DE RECICLATGE)