TORT, S.A.

TORT, S.A.

Residus acceptats: Formigó, materials ceràmics, mescles de formigons, maons, teules i materials ceràmics, terres, sorres i pedres

Horari de la instal·lació: Horaris a concertar segons necessitats del client

Adreça: C/ Pau Casals, 23

Població: Montcada i Reixac

C.P.: 08110

Telèfon: 935 643 511

Correu electrònictortsa@tortsa.com

Adreça instal·lació : Carrer Priora Xixilona, 64-66

Localització de la instal·lació: Polígon Industrial Can Tarrés de La Garriga 08530

Número de gestor : E-1421.13

Grups de valorització : 170101 / 170103 / 170107 / 170504