Noticies

# L’Agència de Residus de Catalunya, el Gremi d’Àrids de Catalunya i l’Associació Catalana de Gestors de Residus de la Construcció i la Demolició signen un protocol per fomentar els àrids reciclats.

# L’acord promourà la utilització d’un mínim d’un 5% d’àrids reciclats en totes les obres públiques i privades que es facin a Catalunya.

El projecte Cleanleach de depuració d'aigües de reg de vivers busca reduir l'impacte ambiental d'aquest sector reutilitzant restes provinents de la indústria cervesera i de la construcció