GRCD.CAT

Empreses gestores de residus de construcció
de l’Agencia de Residus de Catalunya.

L’ Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició, GRCD.cat, va esser constituida el mes de maig del 2.014, amb el recolzament i iniciativa de varies empreses catalanes, amb el denominador en comú de la seva activitat de reciclatge de residus de la construcció, i que estan reconegudes en el Registre de gestors de residus de construcciö de l’Agència de Residus de Catalunya.

Els objectius de l’associació es agrupar el col·lectiu d’empreses que disposem de la corresponent llicencia per a la gestió de residus de la construcció ubicades a Catalunya, amb l’ànim d’establir un front comú per tractar les qüestions pròpies del sector en línies generals i també unificar criteris davant les administracions, ja siguin d‘àmbit locals o autonòmic.

Fer difusió i publicitat de les empreses associades a productors de residus i donar informació en el que fa referència a la demanda d’àrids reciclats. Suport a la presentació i seguiment de denuncies sobre les activitats il·legals que afecten a les empreses legalment establertes com a gestors de residus de la construcció.